บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทร่ม, ขาตั้งร่ม, เต็นท์พับเก็บ รวมไปถึงอะไหล่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับร่ม ทั้งปลีก – ส่ง และรับสั่งผลิตร่มโฆษณา ร่มพรีเมียม ซึ่งทางบริษัทสามารถนำ Art Work ของลูกค้ามาสร้างเป็นตัวอย่างในรูปแบบ 3D ทำให้เห็นภาพร่มเสมือนจริงก่อนการสั่งผลิตร่ม ทำให้ลูกค้าเลือกแก้ไข เห็นลวดลายบนผืนผ้าได้ทุกมุมมอง (สามารถดูตัวอย่างร่ม 3D ได้ที่ CUSTOMERS) และ โปรดระวัง!! ผู้นำชื่อบริษัทฯ หรือแบรนด์สินค้า LEO มาแอบอ้าง เลียนแบบสินค้า เนื่องจากเราได้ตรวจพบว่ามีผู้กระทำการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นหากเป็นสินค้าที่ผลิตจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถดูงานในรูปแบบ 3D ได้ เพื่อร่มที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 คะ สนใจติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ Tel : 02-750-6662, 02-438-9928 Fax : 02-750-7353, 02-860-6880, 02-439-4070 Facebook : www.facebook.com/LeoUmbrella […]