กางร่มและเก็บร่มยักษ์…ง่ายกว่าที่คิด คนเดียวก็เอาอยู่…?

กางร่มและเก็บร่มยักษ์…ง่ายกว่าที่คิด คนเดียวก็เอาอยู่…?

มีหลายท่ายเคยสงสัยร่มยักษ์ใหญ่ขนาดนี้จะกางหรือจะเก็บ..?
– มันจะกางยากไหม ?
– ต้องใช้กี่คนกาง ?
– คนเดียวจะกางได้ไหม ?
– ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร ?

ร่มลีโอเลยนำ VDO ขั้นตอนการกางและพับเก็บร่มยักษ์มาให้ชมกันนะคะ

 

การกางร่มยักษ์
– คลี่ผ้าร่มออกก่อนแล้วดึงคันโยกของร่มยักษ์
– ล๊อคคันโยก
– ใส่สลักล๊อคคันโยก

การพับเก็บร่มยักษ์
– ปลดสลักล๊อคคันโยก
– ดันตัวล๊อคคันโยกขึ้น
– จัดผ้าร่มให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครั้งถัดไป

 

สนใจสั่งผลิตร่มยักษ์หรือร่มใหญ่ ติดต่อร่มลีโอนะคะ