ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งของ ไปรษณีย์ไทย , Kerry Express , Nim Express

คำนวณค่าขนส่งในการส่งพัสดุ ไปรษณีย์ไทย
http://thailandpost.online/thailandpost-rate.html

อัตราค่าบริการในการส่งพัสดุ Kerry Express
http://postbox-samutprakarn.famousgroup.net/index.php?route=blog/article&article_id=3

คำนวณค่าขนส่งในการส่งขนส่ง Nim Express
https://www.nimexpress.com/web/p/