อนุสิทธิบัตร คานหลังคาเต็นท์ผ้าใบ

 

อนุสิทธิบัตร-คานเต็นท์

คานหลังคาเต็นท์ผ้าใบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังตัวบนหลังคาผ้าใบ

•   บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการอนุมัติการจดอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “คานหลังคาเต็นท์ผ้าใบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังตัวบนหลังคาผ้าใบ” เต็นท์ผ้าใบสำเร็จรูปแบบพับได้โดยทั่วไป เมื่อถูกกางและปกคลุมด้วยผ้าใบอีกชั้นหนึ่งแล้วจะพบปัญหาในขณะที่มีฝนตก จะมีการขังของน้ำฝนบนผ้าบริเวณขอบหลังคาของเต็นท์ในลักษณะของการตกท้องช้าง เนื่องจากผ้าใบมีการยืดหยุ่นตัวและไม่มีคานเสริมมุมทั้งสี่ด้านของเต็นท์ จึงเป็นการเพิ่มน้ำหนักของเต็นท์อันจะนำไปสู่ความเสียหาย เช่น เต็นท์ล้ม หรือเต็นท์พัง เป็นต้น

ลวดโยงเต็นท์ลายเส้น

•   ด้วยการประดิษฐ์ที่จะกล่าวถึงนี้สามารถแก้ปัญหาการขังตัวของน้ำบนหลังคาผ้าใบของเต็นท์ได้ โดยการออกแบบเส้นโลหะคานของเต็นท์ผ้าใบสำเร็จรูปขึ้น (ดังรูปด้านบน) เพื่อทำให้ผืนผ้าใบมีความตึงตัวและมีมุมลาดเอียงที่คงที่ ทำให้น้ำฝนไม่สามารถขังตัวอยู่บนหลังคาผ้าใบได้อีกต่อไป อันทำให้ปัญหาของการล้มหรือพังของเต็นท์จากน้ำหนักน้ำฝนหมดไป ทั้งนี้การออกแบบลวดโยงคานของเต็นท์พับสำเร็จรูปยังออกแบบเผื่อให้สามารถพับเก็บเต็นท์ได้อีกด้วย

ลวดโยงคานเต็นท์

ภาพก่อนและหลังใส่เส้นโลหะคาน

•   เท่านี้ปัญหาการขังตัวของน้ำฝนบนผ้าใบเต็นท์ก็จะหายไป ทำให้เราสามารถใช้งานเต็นท์พับสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาว ท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเต็นท์พับ สามารถติดต่อเราได้ที่ —->” สั่งซื้อเต็นท์ ” <—- คลิกที่ลิ้งได้เลยครับ

Tag : เต็นท์พับ , เต็นท์สำเร็จรูป , เต็นท์ขายของ , เต็นท์ตลาดนัด