ขาตั้งร่ม

    ขาต้ังร่ม ใช้สำหรับร่มยักษ์ ร่มสนาม ร่มเสาข้าง และร่มไม้ โดยที่ร่มแต่ละประเภทจะมีขาตั้งร่มที่ใช้งานต่างกันออกไป ซึ่งร่มยักษ์ ร่มเสาข้าง มีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักที่มาก ควรใช้ขาตั้งร่มชนิดที่มีแผ่นหินอ่อนวางทับ เพราะมีความแข็งแรงสามารถยึดร่มได้ดี ทำให้ร่มไม่ล้มหรือโคลงเคลงเมื่อใช้งาน ส่วนร่มสนามจะใช้เป็นขาตั้งร่มแบบสี่เหลี่ยม ขาตั้งแบบสำหรับเติมน้ำหรือทราย ที่ทำจากวัสดุ PCV เนื้อแข็งทนต่อสภาพแดดฝน หรือขาตั้งร่มที่เพิ่มการใช้งานด้วยถาดรองขาตั้งร่มแบบ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ช่วยในการเคลื่อนย้ายร่มไปมาได้อย่างสะดวกสบาย

    ส่วนขาตั้งร่มประเภทอื่นๆนั้น จะเป็นขาตั้งร่มทรงคล้ายตีนเป็ดที่พับเก็บได้ ขาตั้งร่มมีล้อมีหูหิ้ว รวมไปถึงขาตั้งร่มที่ไว้สำหรับปักลงดิน ซึ่งในการเลือกใช้ขาตั้งร่มแต่ละชนิดควรเลือกให้เหมาะกับประเภทร่มและการใช้งาน ต้องคำนึงถึงขนาด น้ำหนักของร่ม พื้นผิวของสถานที่ที่ตั้งวางร่ม การเคลื่อนย้ายร่ม การจัดเก็บหลังใช้งาน เพราะขาตั้งร่มนับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้งานร่ม เป็นตัวบอกว่าร่มที่เราใช้งานนั้นจะมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขาตั้งร่มด้วยเช่นกัน

Showing 1–10 of 14 results