ร่มพระสงฆ์

     ร่มพระสงฆ์ ร่มโครงเหล็ก ด้ามจับพลาสติก ผ้าที่ใช้เป็นผ้า PSD สามารถกันน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เคลือบด้วย
ยูวี เนื่องจากการใช้งานที่หลากหลายเราจึงได้ผลิตร่มพระสงฆ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างกันออกไป ทั้งร่มพระสงฆ์ชนิดร่มด้าม
ยาวแบบปุ่มกดสปริง ร่มพระสงฆ์ด้ามจับไม้เท้าปลายกันลื่น และร่มพระสงฆ์ปลายถ้วยหยดน้ำ ซึ่งมี 2 สี คือ สีแก่น
ขนุนกับสีดำ ร่มพระสงฆ์จึงเหมาะแก่การจัดเป็นชุดถวายสังฆทาน

     การทำบุญด้วยการถวายร่มพระสงฆ์ จะก่อให้เกิดอานิสงส์ส่งผลแก่ผู้ที่ถวาย ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาพุทธ
ว่ากันว่า การถวายร่มพระสงฆ์จะทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขเปรียบดั่งเช่นร่มที่คอยให้ร่มเงา เราจึงใส่ใจในคุณภาพ
การผลิตร่มพระสงฆ์ เพื่อให้ผู้ถวายได้มอบร่มพระสงฆ์ที่มีคุณภาพดีในการทำบุญ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่มพระสงฆ์
LEO จะเป็นร่มที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

Showing all 7 results